Velkommen til Steiner Dagtilbud

Man må først og fremmest lade børn være børn – fantasifulde og legende – som kan udvikle sig i rolige omgivelser med efterlignelsesværdige voksne, der ved at lave meningsfulde hverdagsgøremål – havearbejde, syning, madlavning, tøjvask, let rengøring osv., inspirerer barnet i dets leg. Naturen og dens rytme igennem årstiderne spiller en meget væsentlig rolle for vores pædagogik. En rytmisk hverdag tilgodeser både indendørs leg og et aktivt udeliv, året rundt i alt slags vejr. Børnene oplever de skiftende årstiders særpræg og stemninger på helt tæt hold, og herigennem stimuleres de vågnende sanser. Vi tager også naturen med os indenfor, hvor vi omgiver os med naturmaterialer. Læs mere om pædagogikken her.

Steiner Dagtilbud er en sammenslutning, der varetager fælles interesser og opgaver for Steiner Dagtilbud i Danmark. Der findes ca. 65 dagtilbud spredt over hele landet, som er medlem af Steiner Dagtilbud. Dagtilbuddene er af varierende størrelse fra integrerede dagtilbud til små skovbørnehaver og private pasningsordninger.

Sammenslutningens overordnede formål er at fremme forståelsen for og udviklingen af steinerpædagogik for det lille barn 0-7 år samt at styrke pædagogisk praksis og fagligt fællesskab i og blandt dagtilbuddene.

#steinermedhjertet
Her lærer børn at lære – ved at være

Menneskekundskab. Livsmod. Omsorgsetik. Kropslig, psykologisk og åndelig udvikling.

Vi ved godt, at vores sprog kan virke en smule anderledes og måske ligefrem underligt på nogen. Men der er en årsag til, at vi bruger de ord. For steinerdagtilbud og -skoler, er ikke som alle andre.

Her har børn en dagligdag fyldt med natur, håndværk, kunst og musik. Og når de begynder i skolen, møder de en bred vifte af teoretiske og praktiske fag. En pædagogik og læring, hvor verden åbner sig for børnene, mere end den lukker sig i en bestemt retning. Hvor der skabes en indre motivation.
For det gavner både børn og unges læring og deres lyst til at lære mere.

Derfor oplever mange børn også en større trivsel, som gør dem livsduelige. Det er også et ord, vi bruger meget, for det dækker over styrken og evnen til at leve. Til at udvikle sig og stå ved sig selv, så man kan forme sin egen fremtid.

Det får tusinder af børn og forældre til at vælge steinerdagtilbud og -skoler.

Find et dagtilbud i nærheden af dig

DET SKER I MAJ/JUNI 2024

MAJ

3. maj

Fælles regionsmøde for Stor København og Nordsjælland, Regnbuen, Vidarskolen, kl. 9-11

13. maj

Fælles regionsmøde for region Sjælland i Guldæblet, kl. 10-12

27. maj

Landsledelsesmøde, Højbyhus kl. 10-16

30. maj

Onlinemøde med dagtilbudsledere, kl. 12-13

JUNI

4. juni

Landsledelsesmøde, Cafe Fleuri kl. 11.30-16.30

7. juni

Fælles regionsmøde for Stor København og Nordsjælland, Regnbuen, Vidarskolen, kl. 9-11

13. juni

Onlinemøde med dagtilbudsledere, kl. 12-13

JULI

Sommerferielukket

Steinerpædagoguddannelser i Danmark
Mentoruddannelse

Mentor- og praktikvejleder uddannelse

– i steinerpædagogisk praksis samt kollegial supervision

En uddannelse, der klæder dig på til at udføre professionel mentoring, praktikvejledning og til at facilitere kollegiale inter- og supervisionsprocesser.
Læs mere og tilmeld dig her – tilmeldingsfrist 16. september 2024.

Læs mere om mentoruddannelsen

MØD ET MEDLEM

eventyrhuset odense Steiner dagtilbud
RS Eventyrhuset

Eventyrhuset åbnede i 2022 i helt nybyggede lokaler i Munkebjerg Park i Odense M. Eventyrhuset har 2 stuer – Troldene og Alferne til børnehavebørnene og 2 stuer – Feerne og Nisserne til vuggestuebørnene. Der er plads til 24 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn.

Besøg Eventyrhuset her